Pris och abonnemangsformer

Är du redo att digitalisera, effektivisera och förbättra arbetet med formativ återkoppling och bedömning? Vill du som enskild lärare använda Formida? Är ni kanske ett arbetslag? Eller vill ni erbjuda Formida till skolans eller kommunens alla lärare och elever? Välj den abonnemangsform som passar dig bäst.

 

Läs nedan om våra olika abonnemangsformer, och kontakta oss på info@formida.se eller 040-665 47 00 för en offert anpassad till just era behov och förutsättningar.

Formida för enskilda lärare

Detta abonnemang är förmånligast då enskilda lärare eller ämneslag vill använda Formida. Kostnaden är baserad på antalet lärare, och ju fler lärare ni är, desto lägre kostnad per lärare.

 

Notera att ni kan använda Formida för ett obegränsat antal elever.

Formida för hela skolan

När Formida ska användas av skolledare och många av – eller kanske alla – skolans lärare och elever är Skolabonnemang förmånligast. Kostnaden beror då på skolans elevavtal.

Formida för hela kommunen eller koncernen

Vi erbjuder Gruppabonnemang till skolhuvudmän (kommuner eller skolkoncerner) som vill använda Formida till alla sina skolor. Precis som för Skolabonnemang är kostnaden baserad på skolornas elevantal.

Prova gratis

Vi erbjuder självklart möjligheten att kostnadsfritt prova och utvärdera Formida. Följ instruktionerna på denna sida för att skapa ett konto. Eller kontakta info@formida.se så skapar vi konton till dig och dina kollegor och hjälper er igång.