0krelev / år
 • Bas

 • För den enskilda läraren som vill bekanta sig med tjänsten.
  FEEDBACK
  • Formativ textrespons för Google Docs och Word Online. 
  • Plugin för Google Chrome och Microsoft Edge. 
  • Kvalitetssäkrade kommentars­listor för svenska, engelska, moderna språk och andra ämnen
  ANALYS
  • Automatisk statistik­sammanställning av textrespons
  • Analys av textrespons på elevnivå
  • Exportera analys som PDF
  BEDÖMNING
  • Skapa matriser för samtliga skolformer, ämnen och kurser
  • Matrisbedömning av enskilda elever
  • Multimatris – kurssammanställning för enskild elev
  SUPPORT & TEKNIK
  • Använd med G-Suite / Classroom och Office 365 / Teams
Testa all funktionalitet i 30 dagar
Formida Premium
29krelev / år
 • Premium

 • För skolan som vill dra nytta av alla fördelarna med Formida!
  FEEDBACK
  • Skapa egna kommentarer
  • SFI: Kommentarslistor med översättningar till dari, tigrinja, somaliska och arabiska
  ANALYS
  • Analys av textrespons på gruppnivå
  • Exportera statistik i vanliga filformat
  BEDÖMNING
  • Bedöm flera elever samtidigt
  • Multimatris – sammanställning för hela undervisningsgrupper
  • IUP – Dokumentera omdömen, extra anpassningar och framåtsyftande planering
  SUPPORT & TEKNIK
  • Personlig support och hjälp med användarhantering
  • Utbildning på plats eller som webbinarium