Formativ bedömning med ett klick

Digital textrespons, automatiskt analysunderlag, pedagogisk planering och bedömning – använd Formida fristående eller i samspel med tjänster från Google och Microsoft.
Formida Individuell utvecklingsplan (IUP)

Formativ bedömning och utveckling

Pedagogisk planering, formativ bedömning och elevutveckling med digitala bedömningsmatriser och IUP.

 

Digitala bedömningsmatriser

Genomför och hantera bedömningar med hjälp av digitala matriser i Formida, smidigt integrerat med det befintliga arbetsflödet i G Suite / Classroom och Office 365 / Teams för samtliga ämnen och kurser.

 • Tydlighet: Skapa enhetlighet med digitala matriser som i en överskådlig vy inkluderar syfte, centralt innehåll och kunskapskrav. Tydligare för både lärare, elever och föräldrar.
 • Tidsbesparande: Spara säkert i molnet och dela direkt med eleven. Slipp handskrivna lappar, excelblad, utskrifter och tidsödande arbete med att sammanställa och spara i pärmar.

 • Överblick: I Formidas multimatris får du automatiskt en tydlig överblick där bedömda moment sammanställs och visar vilka delar av kursen som avklarats och vilka som återstår.

 • Bedöm flera elevers kunskaper samtidigt.
 • Översikt över bedömningar för hela undervisningsgrupper.
 • Dela enkelt till elev och vårdnadshavare online eller exportera som PDF.

 • Inkluderar samtliga kurs- och ämnesplaner för alla skolformer, inklusive grundskola, gymnasieskola, särskola, vuxenutbildning och sameskola.
 • Uppdaterad enligt senaste revideringen av läroplanen.

Multimatris kursplan/ämnesplan

Formativ utveckling med IUP

Webbaserad lösning för smidigare hantering av elevens skriftliga individuella utvecklingsplan (IUP), baserad på Skolverkets riktlinjer, rekommendationer och mallar. 
Individuell utvecklingsplan (IUP) för utvecklingsamtal

 • Omdömen: Sammanställ information om elevens kunskapsutveckling i förhållande till kunskapskraven i samtliga ämnen.
 • Extra anpassningar: Dokumentera skolans insatser och välj bland Formidas fördefinierade extra anpassningar.

 • Framåtsyftande planering: Skapa planering utifrån frågorna Hur gick det? Var är vi? Vart ska vi? och Hur gör vi?

Formativ feedback i verktyget

Formativ feedback

Formidas klickbara kommentarer låter tidspressade lärare med krav på ett formativt arbetssätt och individanpassning att både förenkla och förbättra sitt arbete. Elever får utförligare respons, och lärare sparar tid!

 • Kvalitet: 1000-tals kvalitetssäkrade kommentarer, framtaget tillsammans med forskare och lärare med mångårig erfarenhet av utbildning.
 • Tidsbesparande: Frigör tid genom att klicka på sökbara kommentarer istället för att skriva dem manuellt.

 • Formativt: Formativa och anpassade kommentarer med exempel ger eleven bättre förutsättningar för utveckling.

Formativ feedback för SFI

SFI-kommentarer med färdiga översättningar till studenternas modersmål (Arabiska, Dari, Somaliska, Tigrinja). 
Översatta kommentarer för SFI

 • Finns för följande ämnen: Svenska, SVA, SFI, Engelska, Spanska, Tyska, Franska samt Laborationsrapport för både grundskole- och gymnasienivå. 

 • Komplettera med egna hänvisningar, länkar till externt undervisningsmaterial och egna kommentarer.

Automatiskt analysunderlag

Följ utvecklingen – led utvecklingen
Den feedback du ger omvandlas automatiskt till statistik och analysunderlag som synliggör dina elevers förmågor och kunskaper på ett helt nytt sätt i realtid. Utifrån resultaten kan du se var utvecklingsområden finns både på elev-, grupp- och skolnivå!

 

Nya möjligheter med unik data
Både lärare, ämneslag och skolledare får underlag för arbete med likvärdig bedömning och skolutveckling. Identifiera framgångsfaktorer och öka kvaliteten i lärandesituationen med hjälp av data som inte tidigare varit tillgänglig. Nya förutsättningar för skolutveckling!

 • Dela till kollegor, elever och vårdnadshavare online eller exportera som PDF.

 • Exportera statistik i vanligt förekommande filformat.

Formidas analysverktyg för bedömning

Så här fungerar Formida