Arbetet med vår grundidé påbörjades under hösten 2014 och under våren 2015 grundades Formida AB med målet att öka kvalitet, skapa analysmöjligheter och samtidigt ge lärare mer tid för mötet med eleven.

Utifrån vår grundidé har vi utvecklat användarvänliga, plattformsoberoende verktyg för att i undervisning bättre kunna arbeta med formativ bedömning, följa kunskapsutveckling och samtidigt frigöra tid.

Idén till den första versionen av vårt verktyg uppstod utifrån ett konkret behov i arbetet med formativ bedömning och dokumentation kopplat till undervisning. Två av medgrundarna till Formida AB är förstelärare inom gymnasieskolan och har många års erfarenhet av, och insikt i, de hinder och möjligheter som tillkommit inte minst i samband med de senaste årens digitalisering och ökade krav på dokumentation inom utbildning. De andra två medgrundarna till Formida AB har sin grund i webb-, analys- och IT-utveckling. Utifrån vår bakgrund inom dessa områden kunde vi se en möjlighet att skapa något som faktiskt skulle kunna lösa flera av de problem som skolan står inför idag.

Vi såg en möjlighet att inte bara frigöra tid utan att vi också samtidigt kunde skapa bättre kvalitet, resultat och ökad likvärdighet i undervisning. Samtidigt som vi dessutom kunde skapa helt nya förutsättningar för analys och statistik, vilket är områden som hittills varit eftersatta inom det svenska skolväsendet.

Utifrån vår egen erfarenhet av undervisning har utgångspunkten hela tiden varit att skapa verktyg som ska vara lättanvända, oberoende av plattformar och samtidigt ha hög relevans för våra användare och, inte minst, frigöra den där värdefulla tiden för mötet med eleven.

Under utvecklingen av vårt verktyg har vi haft kontinuerlig testverksamhet och arbetat nära lärare och lyssnat på deras önskemål samt varit måna om att jobba med verktyget för att vi själva ska kunna känna oss nöjda med det. Om vi själva inte är tillräckligt nöjda med det verktyg vi skapat, så har vi heller inte nått det mål vi satte upp när vi grundade Formida AB.

Kort efter att Formida AB grundades fick vi, tack vare vårt unika verktyg, innovationsstöd från ALMI Företagspartner och redan i april 2015 blev vi ett tillväxtbolag hos Företagsfabriken i Kronoberg AB, där vi sedan dess också har vårt kontor och vår bas för utveckling.

Under december 2015 skrev Formida avtal med AV-Media Kronoberg för en länslicens, vilket ger samtliga kommunala skolor, och friskolor som är anslutna till AV-Media, i Region Kronoberg tillgång till Formidas verktyg under 18 månader.

I januari 2016 gick Almi Invest in med förinvestering i Formida AB.

I februari 2016 beviljade Linnéuniversitetet medel för samverkansprojekt med Formida. Ett projekt som ska pågå under 2016 och som innebär att Formidas verktyg ger nya förutsättningar för forskning inom språkvetenskap, didaktik och utbildningsvetenskap vad gäller t ex textrespons och elevers skrivande.

I april 2016, två månader efter smyglansering, används Formidas verktyg redan på över 200 skolenheter utspridda över 100 kommuner.

Oskar

Grundare

Med bred erfarenhet av affärsutveckling, projektledning och IT-utveckling inom bank och finans.

Pontus

Grundare/Program- & Webbutveckling

Med lång erfarenhet som konsult med eget företag inom mjukvaru- och webbutveckling.

Isak

Grundare/VD

Förstelärare i svenska och filosofi med mångårig erfarenhet av undervisning på gymnasiet.

Patrik

Grundare/Ekonomi & Försäljning

Förstelärare i företagsekonomi och entreprenörskap på gymnasiet.

© Formida AB 2017