Har du frågor kring användning av Formida?

Se även informationen på våra nya hjälpsidor som snart kommer ersätta denna sida.

Har du andra frågor är du varmt välkommen att kontakta oss via info@formida.se.

Jag vill testa ert verktyg, finns det möjlighet att göra det?

Självklart kan du göra det! Instruktioner för hur du laddar ner tillägg för Google Chrome och Microsoft Edge finner du under Kom igång.

Hur fungerar Formidas verktyg?

Formidas verktyg är skapat för att underlätta det befintliga arbetsflödet. Vårt Chrome-tillägg innebär att du kan fortsätta att jobba med t ex Google Dokument, Google Classroom eller Microsoft Office 365 för att kommentera elevtexter. Du gör markeringar och skapar kommentarer i elevtexten som vanligt, men använder Formidas verktyg för att ersätta den kommentar du annars hade skrivit manuellt. Den statistik som sedan genereras baseras på de kommentarer du använder och kopplas till grupp, moment och elev.

Vissa kommentarer har streck och asterisker intill ord. Ska de vara där?

Google Dokument ger möjlighet att formatera text (fet, kursiv och genomstruken) med hjälp av dessa, vilket är en funktion vi uppskattar. För dig som användare innebär det att texten blir rätt formaterad när den används i Google Dokument och att alla överflödiga formateringstecken försvinner när du jobbar med textfält i andra applikationer som t ex Office 365.

Vi har väntat på en tjänst som denna och har egna ämnen och kommentarer vi skulle vilja börja använda. Kan vi göra det?

Ja, Formida har stöd för att bygga upp egna listor och vi pratar gärna med er om hur vi kan hjälpa er med det. Ring oss på 040 – 665 47 00 eller maila info@formida.se

Krypterar ni uppgifter som kan kopplas till enskilda elever?

För att öka säkerheten och minska riskerna att obehöriga kommer åt information har vi valt att kryptera uppgifter som kan kopplas till elever i vårt system. Detta innebär att även om en inkräktare skulle komma åt innehållet i våra databaser så går det inte att härleda uppgifter runt betyg och kommentarer till individuella elever. Vi använder beprövade standardalgoritmer för all kryptering. Detta innebär att man ibland kan uppleva en kort fördröjning när elevlistor hämtas.

Kan den data som genereras med Formidas verktyg läsas in i vårt befintliga system?

Formida har stöd för att via API:er kommunicera med befintliga system och vi pratar gärna med er om hur vi kan hjälpa er med det. Ring oss på 040 – 665 47 00 eller maila info@formida.se.

Hur hanterar Formida information?

Formida följer Datainspektionens riktlinjer för hantering av personuppgifter och användning av molntjänster i skola. All information, inkl. personuppgifter, som hanteras och lagras inom Formida sker i säkra driftcentraler inom EU. Anslutningen är krypterad med en modern krypteringssvit och vi krypterar dessutom uppgifter rörande elever (namn, email). I vårt användaravtal framgår också vad för typ av information som gäller för fritextfält och att Formida åtar sig tillämpa svensk lagstiftning, inklusive PUL, vid behandling av personuppgifter inom ramen för produkten. Vi rekommenderar alltid att prata med skolledare eller IT-ansvarig för att säkerställa att ni följer de riktlinjer som gäller för just er skola. Om ni inte redan har det, rekommenderar vi också att skolan tar fram en policy för hur och vad man hanterar i denna typ av lösningar.