Klickbara matriser – överblick och tydlighet

Tydlighet

Skapa enhetlighet med digitala matriser som i en överskådlig vy inkluderar syfte, centralt innehåll och kunskapskrav. Tydligare för både lärare, elever och föräldrar.

Överblick

I vår multimatris får du automatiskt en tydlig överblick där bedömda moment sammanställs och visar vilka delar av kursen som avklarats och vilka som återstår.

Tidsbesparande

Spara säkert i molnet och dela direkt med eleven. Slipp handskrivna lappar, excelblad, utskrifter och tidsödande arbete med att sammanställa och spara i pärmar.

Enkelt

Lätt att både installera och använda direkt i webbläsaren.

Underhållsfritt

Molnbaserat verktyg där uppdateringar sker automatiskt i bakgrunden.

Plattformsoberoende

Fungerar på Mac OS, Windows och Chrome OS.

För dig som lärare

Genomför bedömning – sammanställ automatiskt

Med digitala matriser genomför du bedömning samtidigt som det automatiskt skapas en överblick över varje elevs utveckling och de moment ni arbetat med.

Lagra säkert – slipp administration

Samtliga kurs- och ämnesplaner från Skolverket är redan tillgängliga. Allt arbete sparas automatiskt, känslig data krypteras och du kan enkelt dela genomförd bedömning direkt med eleven.

För dig som skolledare

Pedagogiskt ledarskap

Frigör tid för lärarna och skapa förutsättningar för arbetet med att utveckla pedagogiken.

Verksamhetsutveckling

Skapa förutsättningar för systematiskt kvalitetsarbete med hjälp av tydlig och enhetlig kommunikation och dokumentation inom skolverksamheten.

© Formida AB 2018