Nyhet! Stöd för IUP med Formida

Omdömen

Sammanställ information om elevens kunskapsutveckling i förhållande till kunskapskraven i samtliga ämnen.

Extra anpassningar

Dokumentera skolans insatser och välj bland Formidas fördefinierade extra anpassningar.

Framåtsyftande planering

Skapa planering utifrån frågorna Hur gick det? Var är vi? Vart ska vi? och Hur gör vi?

Kontakta NE för vidare information och beställning.

040 – 665 47 00
skola@ne.se

© Formida AB 2018