Automatiskt analysunderlag

Visualisera

Den feedback du ger omvandlas automatiskt till statistik och analysunderlag.

Rikta insatser

Statistik ger stöd för insatser och synliggör utvecklingsområden för eleven och gruppen.

Jämför

Både lärare och ämneslag får underlag för arbete med likvärdig bedömning och skolutveckling.

Enkelt

Lätt att både installera och använda direkt i webbläsaren.

Underhållsfritt

Molnbaserat verktyg där uppdateringar sker automatiskt i bakgrunden.

Plattformsoberoende

Fungerar på Mac OS, Windows och Chrome OS.

För dig som lärare

Följ utvecklingen – led utvecklingen

Synliggör dina elevers förmågor och kunskaper på ett helt nytt sätt genom att ta fram analyser i realtid. Utifrån resultaten kan du se var utvecklingsområden finns både på elev-, grupp- och skolnivå!

Nya möjligheter med unik data

Identifiera framgångsfaktorer och öka kvaliteten i lärandesituationen med hjälp av data som inte tidigare varit tillgänglig. Nya förutsättningar för skolutveckling!

För dig som skolledare

Rikta insatser

Få beslutsstöd för riktade insatser genom helt nya sätt att synliggöra behov och mäta resultat.

Verksamhetsutveckling

Via objektiv data får du ökad förståelse och underlag för systematiskt kvalitetsarbete och utveckling av verksamheten.

© Formida AB 2018