Under sommaren 2018 har ett antal förändringar i läroplaner, ämnesplaner och examensmål trätt i kraft. Många av dessa förändringar i styrdokumenten är direkt kopplade till behovet av att stärka elevernas förmåga att förstå och använda digitala tjänster samt att använda dessa i samband med problemlösning. Likaså handlar förändringarna om att möta ökade krav på ett kritiskt förhållningssätt till medier och det accelererande informationsflöde man befinner sig i idag. I de revideringar som ägt rum finner man också en del nya kurser, inom några av skolformerna, samt ett antal förändringar som inte är specifikt kopplade till digitalisering.

Vi har nu uppdaterat Formida utifrån det senaste innehåll som Skolverket gjort tillgängligt, vilket innebär att det för en del av våra användare kommer att finnas anledning att fasa ut gamla moment med inaktuellt centralt innehåll och, i en del fall, förändrade kunskapskrav.  Samtidigt har vi gjort vårt yttersta för att minimera förändringarnas påverkan på befintliga bedömningar och skapade moment, så att ni ska kunna arbeta vidare som om (nästan) ingenting hänt.

De förändringar som skett i läroplaner, ämnesplaner och examensmål, samt hur de påverkar respektive skolform ner på ämnes- och kursnivå, och några av de specialfunktioner vi adderat för att hantera dessa, är tyvärr för omfattande för att sammanfatta i detta utskick. Istället uppmanar vi dig att gå in på Skolverket.se för att läsa mer om hur förändringarna påverkar innehållet i just din undervisning framöver!

Logga in

Vi hoppas vi att ni är nöjda med det arbete vi gjort för att uppdatera Formidas innehåll!. Ni kan vara säkra på att vi ansträngt oss till det yttersta för att se till att ni så långt det är möjligt kan fortsätta arbeta med det material ni redan skapat.

Med önskan om ett gott samarbete över hela läsåret och på återhörande!

No Comments

Post A Comment