Aktuellt

Formidas tjänst för formativ feedback och bedömning har på bara något år kommit att användas och älskas av tusentals lärare över hela Sverige. Tjänsten berör idag uppemot 100 000 elever! Vi är mycket stolta och glada över att på detta sätt kunna bidra och göra...

Ett metodiskt arbete med formativ bedömning och ett tydligt målfokus gör att eleverna bättre vet vad som förväntas av dem för att uppnå kunskapskraven. Det menar Linda Ellinore Lindberg, gymnasielärare i svenska och spanska på Pauliskolan i Malmö. För henne är struktur i undervisningen A...

Användare har hört av sig till oss om att de har haft problem med att hämta grupper från Classroom. Efter att ha klickat på knappen “Hämta från Classroom” så visas meddelandet “Kunde ej hämta data från G Suite.” Anledningen är att Formida inte har givits behörighet...

Under sommaren 2018 har ett antal förändringar i läroplaner, ämnesplaner och examensmål trätt i kraft. Många av dessa förändringar i styrdokumenten är direkt kopplade till behovet av att stärka elevernas förmåga att förstå och använda digitala tjänster samt att använda dessa i samband med problemlösning....