Aktuellt

Användare har hört av sig till oss om att de har haft problem med att hämta grupper från Classroom. Efter att ha klickat på knappen “Hämta från Classroom” så visas meddelandet “Kunde ej hämta data från G Suite.” Anledningen är att Formida inte har givits behörighet...

Under sommaren 2018 har ett antal förändringar i läroplaner, ämnesplaner och examensmål trätt i kraft. Många av dessa förändringar i styrdokumenten är direkt kopplade till behovet av att stärka elevernas förmåga att förstå och använda digitala tjänster samt att använda dessa i samband med problemlösning....