Formativ bedömning med ett klick

Formida erbjuder digital textrespons, automatiskt analysunderlag och klickbara matriser samlat i en plattformsoberoende, smidig lösning med kopplingar till G Suite, Classroom, Office 365 och Teams.

Formativ bedömning och utveckling

Genomför och hantera bedömningar med hjälp av digitala bedömningsmatriser för samtliga ämnen och kurser. Skapa tydlighet kring kunskapskrav för elev, skola och vårdnadshavare.

Formativ feedback

Formidas klickbara kommentarer låter tidspressade lärare med krav på ett formativt arbetssätt och individanpassning att både förenkla och förbättra sitt arbete med textfeedback.

Automatiskt analysunderlag

Den feedback lärare ger omvandlas automatiskt till statistik och analysunderlag som synliggör elevers förmågor och kunskaper på ett helt nytt sätt i realtid.

Introduktion till Formida

Formida är skapat av lärare för lärare

Detta är vad lärare säger om Formida.